KONTROLLSELSKAPET DU KAN STOLE PÅ


Vi er her for deg dag og natt. Våre tjenester er tilgjengelige døgnet rundt, 365 dager i året. Med solid kompetanse og sikre arbeidsmetoder kan vi tilby en av Norges beste tjenester innenfor kontrollvirksomhet.

KONTROLLTJENESTER FOR ALLE DINE BEHOV


Vi bistår deg som kunde i alt fra A til Å innenfor våre felt. Eksempler på dette er alt fra kartlegging, gjennomgang/utbedring av systemer, operativt arbeid og utforming av interne kontrakter.


Har du spørsmål rundt hva vi kan tilby utover informasjonen på denne nettsiden, kan du kontakte oss for en gratis, konfidensiell og uforpliktende samtale.

Be om kontroll i dag

FÅ ET GRATIS TILBUD

 
 
 
 
 
 

EKSPERTER PÅ KONTROLL


Våre kjerneverdier og kompetanse er din trygghet - På tide å få svar.

SALGS- OG SKJENKEKONTROLL


Alkoholloven har som formål å begrense skader ved alkoholbruk. Ett av lovens midler for å nå dette målet er kommunens kontroll av salgs- og skjenkestedene for å hindre salg og skjenking til mindreårige og åpenbart påvirkede. Vi er de utførende kontrollørene.

 

Les mer

BUTIKKONTROLLButikkontroll er i korte trekk svinnbekjempelse satt i system, tilpasset den enkelte butikk. Formålet med dette arbeidet er å slå ned på uønskede hendelser & adferd, samt øke bedriftens lønnsomhet.


 

Les mer

PERSONALKONTROLLFormålet med personalkontroll er å slå ned på uønskede hendelser & adferd, samt øke bedriftens lønnsomhet- i likhet med butikkontroll. Fokus i denne tjenesten rettes direkte mot personalet. Mistanke om unndragelse av varer, kontanter, vennehandel eller lignende? Ta kontakt.

 

Les mer

VI ER STOLTE AV TJENESTENE VI TILBYR

Endring


Jeg ser et behov i markedet som ikke er dekket. Noen må ivareta disse kundene, og jeg føler jeg har forutsetningene for å gjøre det. Vi satser.Sonic Holst / Fossekallen Kontroll AS


Fremdrift


Vi må være fremtidsrettet og jobbe mot en endring i markedet. Nytt blod, solid kompetanse og fornøyde ansatte med eierskap til jobben som utføres tror jeg er nøkkelen til fornøyde kunder.


Simen Weberg / Fossekallen Kontroll AS


VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE