VÅRE SPESIALFELTER INKLUDERER

SALGS- OG SKJENKEKONTROLL


Alkoholloven har som formål å begrense skader ved alkoholbruk. Ett av lovens midler for å nå dette målet er kommunens kontroll av salgs- og skjenkestedene for å hindre salg av skjenking av mindreårige og åpenbart påvirkede. Vi er de utførende kontrollørene.


Fagleder Sonic Holst har over 23 års erfaring innen alkoholloven og skjenkekontroll. Kontrollørene våre er håndplukket, gjennomgått omfattende opplæring- og er personlig egnet for arbeidet.


Våre rutiner for gjennomføring av kontroller og rapportering til kunder er utarbeidet over flere tiår.


Konktakt oss for konsultasjon, priser og bestilling av tjenester- eller les mer her.

BUTIKKONTROLL


Butikkontroll er i korte trekk svinnbekjempelse satt i system, tilpasset den enkelte butikk. Formålet med dette arbeidet er å slå ned på uønskede hendelser & adferd, samt øke bedriftens lønnsomhet.


Våre rutiner for gjennomføring av kontroller og rapportering til kunder er utarbeidet over flere tiår.


Konktakt oss for konsultasjon, priser og bestilling av tjenester- eller les mer her.

PERSONALKONTROLL


Formålet med personalkontroll er å slå ned på uønskede hendelser & adferd, samt øke bedriftens lønnsomhet- i likhet med butikkontroll.


Fokus i denne tjenesten rettes direkte mot personalet. Mistanke om unndragelse av kontanter, vennehandel eller lignende? Ta kontakt.


Våre rutiner for gjennomføring av kontroller og rapportering til kunder er utarbeidet over flere tiår.


Konktakt oss for konsultasjon, priser og bestilling av tjenester- eller les mer her.

VÅR PROSESS

01.


Ta kontaktKontakt oss via kontaktskjema, e-post eller telefon, og drøft dine behov direkte med fagleder.


02.


Rådgivning og vurdering


Under samtale med fagleder vil du få kostnadsfri, uforpliktende og konfidensiell rådgivning & vurdering.


03.


PristilbudEtter rådgivning og vurdering vil du motta et uforpliktende pristilbud.


04.


Kontrakt & gjennomføring


Om pristilbudet godtas oversendes kontrakt, og våre kompetente medarbeidere påbegynner arbeidet med personlig innsats, motivasjon og høyt kunnskapsnivå.


KONTAKT OSS NÅ FOR ET GRATIS OG UFORPLIKTENDE PRISTILBUD