PERSONALKONTROLL

Dette undersøker kontrollørene


Kontrollør(ene) møter på avtalt sted, ved utgangen til de ansatte ca. 15 minutter før de er ferdig for dagen eller skal ha pause.


Avhengig av hva slags varer virksomheten selger eller produserer, kontrolleres ulike deler av de ansattes person. Ransaking kan kun utføres av politiet, og vi er dermed avhengige av at virksomheten har skriftlig avtale med sine ansatte- der det fremkommer at de kan utsettes for personalkontroll, og at dersom de ikke lar seg kontrollere vil det kunne få konsekvenser for deres arbeidsforhold. Om en slik avtale ikke allerede foreligger kan vi være behjelpelige med å utarbeide dette.Kontrollørene våre undersøker også andre forhold etter ønske og behov.Ansatte - kompetanse, motivasjon og oppfølging


FOSSEKALLEN KONTROLL AS er en av Norges fremste eksperter på alkoholloven og utføring av kontrollene. Våre ansatte er håndplukket, har høye stillingsprosenter og blir tatt vare på av ledelsen. Dette fører til høyt kunnskapsnivå blant de utførende kontrollørene, samt motivasjon og eierskap til arbeidet som utføres.


Sonic Holst er fagansvarlig for personalkontroll. Han har lang fartstid innen feltet, og har tidligere vært områdeleder med ansvar for alle utførende kontrollører- i østre Viken for et annet selskap. Holst har blant annet holdt kurs innen prikkbelastningssystemet innenfor alkoholloven ut mot kommuner, ansvarlig vertskapskurs og rapportskriving for politiet.


Les mer om hans bakgrunn her.