BUTIKKONTROLL

Dette undersøker kontrollørene


Våre sivile kontrollører oppfører seg som en vanlig kunde på handletur, med vogn eller kurv. Kontrolløren vil foreta stans av personer og ferdigstille anmeldelse på butikkens vegne ved tyveri. Det er butikken selv som må underskrive anmeldelse og er "anmelder". Vi leverer anmeldelse(r) til politiet om ønskelig.


Butikken må ha egen type dokumentasjon fra eier for at anmeldelsen skal være gyldig. Dette er enkelt, og noe vi kan hjelpe dere med å klargjøre før igangsettelse av kundeforhold.


Stans av mistenkte vil uten unntak foregå etter siste betalingspunkt på bakgrunn av gjeldende lovverk. Kontrollør vil ha fokus på kunder, men holder også et øye med ansatte dersom det skulle oppstå noe mistenkelig under tiden kontrollør befinner seg der. Dette kan være unndragelse av kontanter, konsumering av ubetalte varer, vennehandel m.m.


Om butikken har kameraovervåkning vil våre kontrollører benytte seg av dette i arbeidet, ved å sikre bevis og bruke dette som vedlegg til anmeldelse. Om butikken ikke har databehandleravtale utarbeidet hjelper vi til med dette.Kontrollørene våre undersøker også andre forhold etter ønske og behov.Ansatte - kompetanse, motivasjon og oppfølging


FOSSEKALLEN KONTROLL AS er en av Norges fremste eksperter på tyverier og utføring av kontrollene. Våre ansatte er håndplukket, har høye stillingsprosenter og blir tatt vare på av ledelsen. Dette fører til høyt kunnskapsnivå blant de utførende kontrollørene, samt motivasjon og eierskap til arbeidet som utføres.


Sonic Holst er fagansvarlig for butikkontroll. Han har lang fartstid innen feltet, og har tidligere vært områdeleder med ansvar for alle utførende kontrollører- i østre Viken for et annet selskap. Holst har blant annet holdt kurs innen prikkbelastningssystemet innenfor alkoholloven ut mot kommuner, ansvarlig vertskapskurs og rapportskriving for politiet.


Les mer om hans bakgrunn her.