TOBAKKSTILSYN

Dette undersøker kontrollørene


Kontrollørene opererer sivilt, og skal oppleves som en vanlig kunde frem til nødvendige observasjoner er gjort. Kontrollør vil uten unntak legitimere seg for den ansvarlige på utsalgsstedet etter kontrollør har gjort sine observasjoner. Kontrollør informerer da om det som er observert under kontrollen.


Ved ankomst på et utsalgssted vil det kontrolleres om utsalgsstedet er registrert i enhetsregisteret for tobakksutsalg. Utsalgssteder har selv ansvar for å registrere seg. De skal heller ikke kunne bestille eller kjøpe tobakksvarer fra grossister uten å være registrert.


Det vil bli kontrollert om det blir solgt tobakk til personer under 18 år, og om det foregår langing. Dersom det er tvil om kundens alder skal det kreves gyldig legitimasjon for å sikre at kunden er over 18 år.


Tobakksvarer skal ikke ha synlig oppstilling eller reklameres for hos utsalgsstedet (dette gjelder ikke spesialforretninger).


  • Om forretningen er registrert i enhetsregisteret for tobakksutsalg.
  • Om det blir solgt tobakk til personer under 18 år.
  • Om det foregår langing.
  • Om forretningen har synlig oppstilling- eller om det reklameres for tobakksvarer.Kontrollørene våre undersøker også andre forhold etter ønske og behov.Ansatte - kompetanse, motivasjon og oppfølging


FOSSEKALLEN KONTROLL AS er en av Norges fremste eksperter på alkoholloven og utføring av kontrollene. Våre ansatte er håndplukket, har høye stillingsprosenter og blir tatt vare på av ledelsen. Dette fører til høyt kunnskapsnivå blant de utførende kontrollørene, samt motivasjon og eierskap til arbeidet som utføres.


Sonic Holst er fagansvarlig for salgs- og skjenkekontroll. Han har lang fartstid innen feltet, og har tidligere vært områdeleder med ansvar for alle utførende kontrollører- i østre Viken for et annet selskap. Holst har blant annet holdt kurs innen prikkbelastningssystemet innenfor alkoholloven ut mot kommuner, ansvarlig vertskapskurs og rapportskriving for politiet.


Les mer om hans bakgrunn her.