SALGS- OG SKJENKEKONTROLL

Salgskontroll - dette undersøker kontrollørene


Kontrollørene gjennomfører observasjon opp mot følgende:


 • Langing eller konsumering i umiddelbar nærhet til butikken.
 • Om det nytes alkohol inne i butikken.
 • Reklame inne/utenfor butikken.
 • Plassering av alkoholholdig drikke.
 • Alkoholprosent i de forskjellige varene (maks 4,7%).
 • Salg til mindreårige.
 • Legitimasjonsplikt.
 • Salgstidsbestemmelser.
 • Mindreårige kassepersonale.Skjenkekontroll - dette undersøker kontrollørene


Kontrollørene gjennomfører observasjon utenfor skjenkested om det medbringes alkohol. Det skal være godt opplyste inngangsparti for eventuelle vakter som skal kontrollere ID, samt nok ansatte og vakter i forhold til antall kunder.


Mindreårige som blir skjenket av stedet eller av andre, samt personer som er åpenbart påvirket av rusmidler inne på skjenkeområdet, eventuelt om de blir tatt ut, skjenket videre til eller får det av andre gjester- blir dokumentert.


Andre aspekter av kontroll er blant annet røyking inne, røyking på uteservering uten nok lufting (minimum 25% med god ventilasjon), røykemerking, skjenketidsbestemmelsene og volumbegrensninger.


 • Ikke skjenker alkohol til personer under 18 år.
 • Ikke skjenker brennevin til personer under 20 år.
 • Ikke skjenker alkohol til personer som er åpenbart påvirket.
 • Kun serverer alkohol innenfor de vedtatte salgs- og skjenketider.
 • Overholder alkoholreklameforbudet.
 • Kontrollerer at det ikke medtas medbrakt alkohol inn eller ut av et skjenkeområde.Kontrollørene våre undersøker også andre forhold etter ønske og behov.Ansatte - kompetanse, motivasjon og oppfølging


FOSSEKALLEN KONTROLL AS er en av Norges fremste eksperter på alkoholloven og utføring av kontrollene. Våre ansatte er håndplukket, har høye stillingsprosenter og blir tatt vare på av ledelsen. Dette fører til høyt kunnskapsnivå blant de utførende kontrollørene, samt motivasjon og eierskap til arbeidet som utføres.


Våre rutiner for gjennomføring av kontroller og rapportering til kunder er utarbeidet over flere tiår.


Sonic Holst er fagansvarlig for salgs- og skjenkekontroll. Han har lang fartstid innen feltet, og har tidligere vært områdeleder med ansvar for alle utførende kontrollører- i østre Viken for et annet selskap. Holst har blant annet holdt kurs innen prikkbelastningssystemet innenfor alkoholloven ut mot kommuner, ansvarlig vertskapskurs og rapportskriving for politiet.


Les mer om hans bakgrunn her.