ALT OM FOSSEKALLEN KONTROLL AS

OVER 30 ÅRS SAMLET ERFARING OG KUNNSKAP


FOSSEKALLEN KONTROLL AS ble stiftet med et fastbestemt mål om kunnskap, profesjonalisme, yrkesstolthet, gode forhold for ansatte- samt fleksibilitet, tilgjengelighet og eksepsjonell oppfølging overfor kunder. 


Aksjonærene har tidligere erfaringer fra konkurrerende selskaper, og har over mange år tilegnet seg positive og negative erfaringer. Vi vet derfor hva som fungerer og ikke, og har justert våre tjenester deretter- til kundens fordel.


Aksjonærene/eierne ønsker ikke å selge seg ut, og med dette opprettholdes både fastsatte mål og de solide tjenestene vi i dag tilbyr. Dette vil oppleves som stabilt og trygt for våre kunder.


Våre ansatte er håndplukket, og personell vi vet har utført svært godt arbeid fra tidligere. Alle våre medarbeidere har lang erfaring, personlig egnethet og bidrar til et godt samspill/arbeidsmiljø internt.


Våre rutiner for gjennomføring av kontroller og rapportering til kunder er utarbeidet over flere tiår.

HVORFOR VELGE OSS


Vi er her for deg dag og natt. Våre tjenester er tilgjengelige døgnet rundt, 365 dager i året. Med solid kompetanse og sikre arbeidsmetoder kan vi tilby en av Norges beste tjenester innenfor kontrollvirksomhet.


Vi bistår deg som kunde i alt fra A til Å innenfor våre felt. Eksempler på dette er alt fra kartlegging, gjennomgang/utbedring av systemer, operativt arbeid og utforming av interne kontrakter. Har du spørsmål rundt hva vi kan tilby utover informasjon som fremkommer på denne nettsiden, så ta kontakt for en gratis, konfidensiell og uforpliktende samtale.

Kommuner


 • Salgs- og skjenkekontroll
 • Tobakkstilsyn
 • Smittevernkontroll

Bedrifter


 • Butikkontroll
 • Personalkontroll

  VI TILBYR MANGE ULIKE KONTROLLTJENESTER TILPASSET ALLE BEHOV

  MØT VÅRT TEAM

  Nedenfor finner du ildsjelene som brenner for faget.


  Sonic Holst

  Fagleder & Eier


  Sonic har erfaring innenfor skjenkekontroll fra så tidlig som 1999.


  Han har jobbet i 100% stilling som vekter siden 2005, og har hatt ansvar for alle sivile tjenester i et av Norges største vaktselskap. Ansvarsområdene falt på salgs- og skjenkekontroll, tobakkstilsyn, smittevernskontroller, personalkontroller, butikkontroll, distribusjonskontroll, varemottakskontroll og billettkontroll. Han hadde ansvar for alle kontrollører og var kontaktperson for ØKT. Sonic har vært kursholder for politiet.


  Opp mot kunder har han vært kontaktperson for 20 kommuner, samt 19 andre kunder. Han har hatt ansvar for å skrive instrukser, og holde de oppdatert i henhold til kunders omgjøringer og ønsker.


  Under Sonic sitt ansvar ble samtlige rettsaker enten avslått av dommerne eller vunnet av kommunene.


  Sonic satt i fora for samarbeid med kommuner og politi innen ansvarlig vertskap.


  Simen Weberg

  Eier & Daglig leder


  Simen har god erfaring innen administrasjon og daglig drift av aktive selskaper med god likviditet. Han har mange års ledererfaring, og har stort fokus på at både kunder og ansatte blir møtt slik de fortjener.


  Han har også fagbrev i sikkerhetsfaget, og har selv god erfaring med kontrolltjenester på operativt nivå. 


  June Hansen

  Administrasjonssekretær


  June har god erfaring i administrative arbeidsoppgaver, kundekontakt og ledererfaring.


  Hun har erfaring fra Forsvaret og er aktiv i Heimevernet. Hun har bred erfaring innen førstehjelp, sivil kontroll og logistikk.


  PROFESJONELL & PÅLITELIG 24/7 KONTROLLTJENESTE

  VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE