SMITTEVERNKONTROLLER

Smittevernskontroller - dette undersøker kontrollørene


Kontroller av smittevern er i stadig endring, og informasjonen på denne siden er på generelt grunnlag- da kommuner har egne forskrifter, i tillegg til nasjonale retningslinjer og tiltak.


Kontrollørene gjennomfører observasjon opp mot følgende:


  • Avstand mellom personer.
  • Antibac.
  • Om kunder er registrert (om de selv er villige til å gjøre det).
  • Om personverninformasjon er tilgjengelig for andre gjester.
  • Om stedet overholder skjenketider og mat til alkohol.


Kontrollørene våre undersøker også andre forhold etter ønske og behov.Vi skreddersyr kontrollene for hver enkelt kommune.Ansatte - kompetanse, motivasjon og oppfølging


FOSSEKALLEN KONTROLL AS er en av Norges fremste eksperter på alkoholloven og utføring av kontrollene. Våre ansatte er håndplukket, har høye stillingsprosenter og blir tatt vare på av ledelsen. Dette fører til høyt kunnskapsnivå blant de utførende kontrollørene, samt motivasjon og eierskap til arbeidet som utføres.


Sonic Holst er fagansvarlig for salgs- og skjenkekontroll. Han har lang fartstid innen feltet, og har tidligere vært områdeleder med ansvar for alle utførende kontrollører- i østre Viken for et annet selskap. Holst har blant annet holdt kurs innen prikkbelastningssystemet innenfor alkoholloven ut mot kommuner, ansvarlig vertskapskurs og rapportskriving for politiet.

Les mer om hans bakgrunn her.